Protetika

V naší ordinaci poskytujeme protetické ošetření, spočívající v náhradě ztracených zubů. Včasnou protetickou náhradou předejdeme sklonům a posunům zbývajících zubů, jejich přetěžování a poruchám funkce čelistního kloubu. Je tedy v zájmu pacienta i zubního lékaře, aby k protetickému ošetření došlo co nejdříve po ztrátě zubu. Pro výběr optimálního protetického řešení a zhotovení dokonalé náhrady musí být ošetřující dokonale seznámen s individuálním stavem pacienta.

Podle způsobu upevnění v dutině ústní mohou být náhrady fixní a snímatelné.