Chirurgie

ChirurgieV naší ordinaci provádíme běžné extrakce zubů a drobné chirurgické zákroky. V případě komplikovanějších chirurgických výkonů spolupracujeme s odbornými stomatochirurgickými pracovišti.